Liczba odwiedzin strony: 30267 Osób na stronie: 2
 

 Kancelaria adwokacka
Łęk Joanna, adwokat

 
 
Kancelaria adwokacka
Łęk Joanna, adwokat
 
Rynek 15
43-190 Mikołów
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 206 poz. 1719 - Zm.: rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia (Dz. U. z dnia 21 października 2005 r.) Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1025) zarządza się, co następuje:...
Monitor Polski 2001 Nr 5 poz. 88 - Nadanie orderu
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 grudnia 2000 r. o nadaniu orderu. (M.P. z dnia 13 lutego 2001 r.) Rej. 304/2000 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), w uznaniu wybitnych zasług w działalności państwowej i...